Kiara Alia Advani | Verve Magazine
India's premier luxury lifestyle women's magazine

Kiara Alia Advani

Kiara Alia Advani, Bollywood Actress

Gene Junction: Kiara Alia Advani

Text by Shraddha Jahagirdar-Saxena. Photograph by Abhay Singh

Actress Kiara Alia Advani talks about her culturally diverse background and bonding with her grandparents
Read more